Contoh antonim (lawan kata) – Dalam bahasa, ada makna yang maknanya sama atau sepadan, ada juga yang maknanya berlawanan. Kata-kata […]